Гаранционни Условия

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ „АДРОИТ ЕЛЕКТРОНИКС“ ЕООД

    Стоките от сайта www.adroit.bg като онлайн магазин, за които това се изисква от действащото законодателство, се предлагат за продажба с гаранция от производителя съгласно Закона за защита на потребителите(ЗЗП).

    Без гаранция се предлагат за продажба единствено и само категориите стоки, които поради естеството си не могат да имат такава. Клиентите, които имат качеството на потребители в сайта www.adroit.bg по смисъла на ЗЗП, следва да имат предвид, че в ЗЗП са предвидени законови гаранции за безопасност и за съответствие на стоките с договора за онлайн продажба, които са нормативно закрепени в Глава V, Раздел II и Раздел III на ЗЗП.

    При предявяване на рекламация по чл.122-129а от ЗЗП в предвидения двугодишен срок, Клиентът трябва да представи:

       - касова бележка или фактура;

       - протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на услугата с договореното;

       - други документи, установяващи претенцията по основание и размер, изходящи от сайта www.adroit.bg в оригинал. 

    При предявяване на рекламация, Клиентът трябва да подготви Стоката в нейната цялост (напр. тя да не е разопакована, да са налични всички оригинални етикети, да не е нарушавана целостта на стоката, да не е използвана, тествана, настройвана и т.н). Ако Продавачът в лицето на “Адроит Електроникс” ЕООД не може да идентифицира продукта като закупен от сайта www.adroit.bg, рекламацията може да не бъде удовлетворена.

    Нашите сътрудници ще проверят дали стоката подлежи на гаранционно връщане поради закупуването и от сайта www.adroit.bg. Ако стоката има фабричен дефект, ще го поправим или ще го заменим с нов. Ако Стоката не отговаря на гаранционните условия за фабричен дефект, ако е бил налице скрит дефект(за който доставчикът не е знаел) или срокът на гаранцията Ви е изтекъл, рекламацията Ви може да не бъде удовлетворена.

    Гаранцията, която по закон се дължи от сайта www.adroit.bg покрива фабрични дефекти (не и скрити дефекти) на стоките, различни от изхабяване поради обичайна употреба, ползване, тестване, разглобяване и т.н. Стоките могат да притежават допълнителна търговска гаранция, информация за която има в описанието на стоката на сайта и в гаранционната карта.

    Гаранцията, предоставяна от сайта www.adroit.bg не покрива щети, причинени на стоката в резултат на неправилни външни въздействия, като умишлено или неумишлено увреждане на материята или щети причинени в следствие на неправилна употреба или поради нарушене на указанията на Производителя за поддръжка. По конкретно, “Адроит Електроникс” ЕООД отговаря за всяка липса на съответствие на потребителската стока със сключения договор за отдалечена продажба(каквито представляват общите условия на сайта, която съществува към момента на закупуването на продукта.

    Клиентите могат да предявят рекламация в централния офис на “Адроит Електроникс” ЕООД, на адрес Пловдив 4000, ул. "Граф Игнатиев" №5 или на електронен адрес adroitbg@gmail.com, като задължително трябва да представят  документ за покупка (касовата бележка или отчет продажби граждани) за стоката, предмет на рекламация. Алтернативно, Клиентът може да предяви рекламацията през сайта www.adroit.bg, като куриерските разходи по изпращане до нас на стоката  са за сметка на Клиента.

    За да съответства на договора за продажба и да няма фабричен дефект, потребителската стока трябва да притежава обичайните качества и характеристики на стоките от същия вид, които потребителят може разумно да очаква, като се имат предвид естеството на потребителската стока и публичните изявления за конкретните й характеристики, производителя или негов представител, които се съдържат в рекламата или в етикета на потребителската стока в сайта www.adroit.bg.

    Ако Клиент  върне стока без основателна причина или без да е прочел или следвал указанията в ръководствата за употреба и поддръжка, поместени етикетите на стоките или на друго достъпно място на уебсайта www.adroit.bg, ще се счита, че искането за рекламация е неоснователно.

    Клиентът има право да избере как да върне Стоката и дали иска да застрахова пратката срещу загуба, кражба или щети. “Адроит Електроникс” ЕООД не покрива никаква част от тези разходи и не носи отговорност, ако пратката бъде загубена или повредена.

    Освен това Клиентът носите отговорност за опаковането на Стоката така, че да няма риск от повреда или компрометиране на качеството й при превоза и доставката до нас.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ВАЛИДНОСТ НА ГАРАНЦИЯТА И УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА РЕКЛАМАЦИЯТА НА „АДРОИТ ЕЛЕКТРОНИКС“ ЕООД

    Уважаеми потребители,

    Молим, преди да предявите рекламация за дефект на наш продукт, да се запознаете предварително с изискванията по-долу за валидност на предоставените от нас гаранции чрез сайта www.adroit.bg, с цел предварително изясняване дали претенцията е основателна, или не.

    Типичен пример за невалидност на гаранцията, предоставяна от www.adroit.bg е причиняване на щета върху продукта в резултат на умишлено или неумишлено съприкосновение с външен твърд предмет. 

    ГАРАНЦИЯТА СЕ ОТНАСЯ ЗА ПРОДУКТИ, КОИТО СЕ ИЗПОЛЗВАТ В РАМКИТЕ НА ПРЕДПИСАНИТЕ НОРМИ.

    Тези, които не отговарят на условията за гаранция, са:

       • Продукти, които надхвърлят гаранционния срок;

       • Повреди поради неправилна употреба на продукта;

       • Случайна повреда на продукта;

       • Неправилно функциониране на електронен продукт поради потребителски настройки;

       • Небрежност и неправилна грижа при поддръжката на продукта;

       • Продукти, които попадат в категорията естествено износване (гуми, вериги, батерии и др.)

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ.

    Ако в рамките на периода на законовата гаранция стане ясно, че продаденият от сайта www.adroit.bg продукт е дефектен или не изглежда или не работи по начина, посочен в Интернет, отговорността се поема от продавача.

    Кога клиентът на сайта www.adroit.bg може да поиска обезщетение?

Това са хипотезите, в които продуктът:

       • не съответства на описанието;

       • има различни характеристики от рекламирания или показания на клиента модел;

       • не е годен за употреба (за обичайна употреба или за специална употреба, за която клиентът е направил поръчка и вие сте я приели);

       • не притежава обичайните качества и характеристики за продуктите от същия вид;

       • не е инсталиран правилно — или от доставчика, или от клиента — поради неправилни указания.

    На какво имат право клиентите ни?

    Клиентите ни имат право да поискат от нас, без да заплащат нищо (пощенски разходи, труд, материали и т.н.):

       • поправка на продукта;

       • замяна на продукта;

       • намаляване на цената;

       • анулиране на договора и цялостно възстановяване на техните разходи, но не и в хипотезите, в които стоката е разопакована, повредена или ползвана по какъвто и да е начин.

    Поправка или замяна.

    Когато се клиент на сайта www.adroit.bg съществува йерархия на средствата за правна защита. Това означава, че клиентите ни трябва първо да поискат да поправим продукта или да го заменим, ако поправката не е реалистичен вариант (например, ако е твърда скъпа). За тази цел ние от “Адроит Електроникс” ЕООД ще се погрижим да направим това в разумен срок и без съществени неудобства за нашите клиенти.

    Намаляване на цената или възстановяване на заплатената сума

    Друга възможност, която www.adroit.bg предоставя на нашите клиенти е да направим отстъпка в цената или да възстановим изцяло заплатената сума, но само ако поправката или замяната:

       • не е възможна;

       • ще бъде твърде скъпа предвид характеристиките на продукта и дефекта;

       • ще бъде много неудобна за клиента;

       • не може да бъде извършена от нас в разумен срок.

      

    Ако в рамките на периода на законовата гаранция стане ясно, че продаденият от нас продукт е дефектен или не изглежда или не работи по начина, посочен в рекламата, отговорността за това носим ние от “Адроит Електроникс” ЕООД.

Назад
Избор на лаптоп
Производител

Цена

Тип Процесор

Памет

Твърд диск

Видеокарта

Размер на дисплея

Резолюция на дисплея

Тип на дисплея

Тегло

Операционна система

Цвят


Най-продавани стоки

01. Brother DCP-L2512D Laser

290.00 лв

02. Brother MFC-L2712DN Laser

417.00 лв

03. Brother DCP-1622WE Laser

299.00 лв

Научете повече

Телефон:
359-32-637960
359-32-637961
359-32-637962
359-32-637963

Skype: adroitbg

© 2024Всички права запазени. Адроит Електроникс - Пловдив. Всички търговски марки, имена и ОЕМ парт номера са собственост на съответните им притежатели. Hosted by LanGame